PDA

View Full Version : Phần mềm chuyển đổi unicode - uoffice (uconvert)gh0st_xp
24-02-2011, 12:44 PM
UCONVERT ( Tiện ích số 1 về Office )

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM UCONVERT
http://www.thuethaibinh.gov.vn/images/news/htkk/image006.jpg (http://www.thuethaibinh.gov.vn/images/news/htkk/image006.jpg)

B4: Chọn tiếp theo
B5: Check chọn vào UOffice,

UDesktop, UDaily, Unicode Fonts


B6: Chọn cài đặt: (Chờ máy cài đặt trong khoảng thời gian 1 phút)
Khi máy tính thông báo “Phần mềm đã được cài đặt trên máy tính của bạn” chọn thoát để kết thúc quá trình cài đặt.

Cài đặt phầm mềm đối với máy tính cài bộ Office 2003
B1: Copy file UOffice1.3 vào máy tình
B2: Chạy file UOffice
Máy tính sẽ tự động cài đặt trong khoảng thời gian 30 giây và tự kết thúc quá trình cài đặt.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ PHẦN MỀM CHUYỂN ĐỔI UNICODE - UOFFICE

1. Sử dụng phần mềm UOffice để chuyển đổi tài liệuChuyển đổi mã/Font văn bản

+ Microsoft Word http://www.thuethaibinh.gov.vn/images/news/htkk/image008.jpg (http://www.thuethaibinh.gov.vn/images/news/htkk/image008.jpg)

- Mã nguồn: bảng mã của văn bản cũ (nếu không biết rõ chon "Auto Detect".
- Mã/Font kết quả: lựa chọn mã của bảng mã chuyển đổi. Thường sử dụng bảng mã Tcvn6909:2001 Pre Compound.
- Phạm vi chuyển đổi: chuyển đổi toàn bộ hay một phần văn bản.
- Lựa chọn nâng cao: chuyển đổi các đối tượng của Word hay không.
- Ấn "Chuyển đổi" để chuyển đổi tài liệu.


+ Microsoft Excel http://www.thuethaibinh.gov.vn/images/news/htkk/image010.jpg (http://www.thuethaibinh.gov.vn/images/news/htkk/image010.jpg)

- Mã nguồn: bảng mã của văn bản cũ (nếu không biết rõ chon "Auto Detect".
- Mã/Font kết quả: lựa chọn mã của bảng mã chuyển đổi. Thường sử dụng bảng mã Tcvn6909:2001 Pre Compound.
- Phạm vi chuyển đổi: chuyển đổi toàn bộ hay một phần bảng tính.
- Lựa chọn nâng cao: chuyển đổi các đối tượng của Excel hay không.
- Ấn "Chuyển đổi" để chuyển đổi tài liệu.


+ Microsoft PPoint http://www.thuethaibinh.gov.vn/images/news/htkk/image012.jpg (http://www.thuethaibinh.gov.vn/images/news/htkk/image012.jpg)

- Mã nguồn: bảng mã của văn bản cũ (nếu không biết rõ chon "Auto Detect".
- Mã/Font kết quả: lựa chọn mã của bảng mã chuyển đổi. Thường sử dụng bảng mã Tcvn6909:2001 Pre Compound.
- Phạm vi chuyển đổi: chuyển đổi toàn bộ hay một phần Slide.
- Lựa chọn nâng cao: chuyển đổi các đối tượng của Power Point hay không.
- Ấn "Chuyển đổi" để chuyển đổi tài liệu


2. Một số chức năng khác của UOffice
+ Chuẩn hóa chữ HOA/thuong/Chuan
http://www.thuethaibinh.gov.vn/images/news/htkk/image014.jpg (http://www.thuethaibinh.gov.vn/images/news/htkk/image014.jpg)

- Mã nguồn: Bảng mã hiện sử dụng trong văn bản cần chuẩn hóa.
- Chọn phương pháp chuẩn hóa cần thiết.
- Ấn "Chuẩn hóa" để chuẩn hóa đoạn văn bản cần thiết.+ Khắc phục lỗi gõ tiếng Việt
http://www.thuethaibinh.gov.vn/images/news/htkk/image016.jpg (http://www.thuethaibinh.gov.vn/images/news/htkk/image016.jpg)

- Chọn mục này khi cài đặt UOffice lần đầu để có môi trường tiếng Việt chuẩn.


+ Kiểm tra văn bản UNICODE
http://www.thuethaibinh.gov.vn/images/news/htkk/image018.jpg (http://www.thuethaibinh.gov.vn/images/news/htkk/image018.jpg)

- Kiểm tra xem văn bản hiện tại đã sử dụng UNICODE chưa, có còn đối tượng nào sử dụng Font chữ cũ hay không.


Link Download:
Mã:
http://www.mediafire.com/?cj3acdxzjgkge5c

Copyright © easyvn.net (http://easyvn.net)