Rapid Typing Tutor 4.0 Final Multilingual | 6.11 MB

Rapid Typing Tutor giúp bạn học đánh máy nhanh hơn. Rapid Typing Tutor có thể trình diễn các trạng thái luyện tập cả trong bảng và trong lược đồ.Một số đặc điểm của RapidTyping Typing Tutor:

- Như một trò chơi tranh nước. Bạn càng đạt level cao hình càng đẹp
- Giúp bạn học gõ 10 ngón nhanh chóng
- Giao diện màu sắc đơn giản
- Tự tạo các bài luyện riêng
- Các bài học tự do lựa chọn
- Thích hợp với cả trẻ em
Copyright © easyvn.net

Các bài viết mới cùng chuyên mục: