vnTools v1.1.4 - Phần mềm đổi số ra chữ


vnTools
1. Đọc số thành chữ
2. Đổi Font
3. Biến ngày thành chuỗi
4. Phóng to thu nhỏ Sheet

Tác giả: NGUYỄN THANH ĐIỂU

vnTools là một tiện ích freeware (thuộc dạng Excel Add-In), lập sẵn hàm chuyển đổi số sang chuỗi tiếng Việt, nhằm giúp bạn khi làm việc với Excel tránh lãng phí thời gian và các lỗi sai sót không nên có, trong khi gõ chuyển đổi số sang chuỗi. Tiện ích hỗ trợ 3 bảng mã: Unicode, TCVN3, VNI.

Ngoài ra, nó còn là công cụ giúp bạn dễ dàng quan sát, điều khiển ấn định cách hiển thị các Sheet trong một bảng tính Excel.

vnTools chạy trên Windows XP và MS Excel XP

Giúp các bạn không phải đánh 1 dãy số dài bằng chữ (thậm chí còn đánh sai thì chết) thì phần mềm này giúp bạn làm việc đó:
Hướng dẫn trong file cài đặt. hoặc đơn giản thôi: bạn chỉ cần coppy dãy số cần đánh bằng chữ và ấn Ctrl+Shift+V thì dãy số đó được thể hiện bằng chữ một cách chính xác.
ví dụ: 123456789
Một trăm hai mươi ba triệu, bốn trăm năm mươi sáu ngàn, bảy trăm tám mươi chín đồng chẵn.

Copyright © easyvn.net

Các bài viết mới cùng chuyên mục: