hehe game này cũ nhưng mà hay. Ai chơi thì vào đây down
mk4.rar
Down xong chiến đc lun.
CÁc xài skill cuối (finish him Fatality):
Đầu tiên vào Practice -> di con trỏ xuống dòng Difficulty Novice rồi giữ phím cách và J cùng lúc đến khi nào hiện lên một cái bảng gồm 4 dòng: (ấn sang trái sang phải để thay đổi)

+ Endings : ON để chọn đc con Goro 4 tay.
+ Fatalities 1 : ON để kích hoạt các skill kết thúc loại 1
+ Fatalities 2 : ON để kích hoạt các skill kết thúc loại 2
+ dòng 4 :dòng này ko bít làm gì :leaf11:
Chú ý là chỉ có thể chọn đc cùng lúc 1 trong 2 loại skill kết thúc. Nếu để ON cả 2 thì chỉ cái 1 có tác dụng.

Xong thì vào game đánh tè le lun, lúc nào có chữ Finish him thì ấn nút ngồi + đấm cao
Hãy thử và trải nghiệm :leaf20:

Copyright © easyvn.net

Các bài viết mới cùng chuyên mục: