1)Cương Thi Tiên Sinh (Mr. Vampire 1985)Mr_Vampire1.avi
Mr_Vampire2.avi

2)Cương Thi Gia Tộc (Mr. Vampire 1986)Mr_Vampire2.part1.rar
Mr_Vampire2.part2.rar

3)Linh Huyễn Tinh Sinh (Mr.Vampire 1987)Mr_Vampire3.part1.rar
Mr_Vampire3.part2.rar
Mr_Vampire3.part3.rar
Mr_Vampire3.part4.rar

4)Cương Thi Thúc Thúc (Mr Vampire Saga 1988)Mr_Vampire4.part1.rar
Mr_Vampire4.part2.rar
Mr_Vampire4.part3.rar
Mr_Vampire4.part4.rar
Mr_Vampire4.part5.rar
Mr_Vampire4.part6.rar
Mr_Vampire4.part7.rar

5)Nhất my đạo nhân (Vampire vs Vampire 1989)Vampire_vs_Vampire.part1.rar
Vampire_vs_Vampire.part2.rar
http://adf.ly/1hVdW
Vampire_vs_Vampire.part4.rar

6)Đặc cảnh diệt ma (Magic Cop 1990)DacCanhDietMa.part1.rar
DacCanhDietMa.part2.rar
DacCanhDietMa.part3.rar
DacCanhDietMa.part4.rar
DacCanhDietMa.part5.rar

7)Cương thi vật cương thi (Encounter of the Spooky Kind 1 1980)Cuong_Thi_Vat_Cuong_Thi_1.part1.rar
Cuong_Thi_Vat_Cuong_Thi_1.part2.rar
Cuong_Thi_Vat_Cuong_Thi_1.part3.rar


8)Khử ma đạo trưởng (Excocist Master 1993)KhuMaDaoTruong.part1.rar
KhuMaDaoTruong.part2.rar
KhuMaDaoTruong.part3.rar
KhuMaDaoTruong.part4.rarCopyright © easyvn.net

Các bài viết mới cùng chuyên mục: