cho hỏi có ai làm gho win7 32b mà khi vừa làm song gho lại rùi bum file chậy vào được giao diện win7 chuẩn bị chậy 0% - 100% thì no báo lổi có ai bị tình trạng này chưa ?
windows could not finish configuring the system to attempt to resume configuration restar the computer

ai có thể giúp mình khắc phục bảo đảm win sạch 101%Copyright © easyvn.net

Các bài viết mới cùng chuyên mục: