Đây là bộ Office Pro 2013 đã kích hoạt bản quyền sẵn, cho bạn nào muốn dùng mà ngại tìm key hay kích hoạt qua Phone.Bản đầy đủ Word, Excel, PowerPoint,...
Lưu ý:
-Khi cài đặt hoàn tất phần Account sẽ hiện như trên

-Vì cài trên máy khác nên nó hiện như vậy các bạn cứ dùng thoải mái, ko hiện bảng thông báo Active
-Update windows đầy đủ trước khi cài (với windows 8)
-Nếu Update win thì sẽ bị block
-Gỡ bỏ phiên bản hiện có rồi cài bản Office này vào, nếu muốn giữ lại bản Office cũ để tránh xung đột thì các bạn làm theo cách sau (nếu dùng bình thường thì thôi)

-- Với Office 2010

Vào Start => Run , gõ Regedit và tìm đến khóa

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\W ord\Options cho Word
Sau đó vào New => DWORD(32 bit)Value với tên ‘NoRereg’ , thiết lập giá trị là 1

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\E xcel\Options cho Excel
Sau đó vào New => DWORD(32 bit)Value với tên ‘NoRereg’ , thiết lập giá trị là 1

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\P owerPoint\Options cho PowerPoint

Sau đó vào New => DWORD(32 bit)Value với tên ‘NoRereg’ , thiết lập giá trị là 1

-Tương tự với Office 2013

V
ào Start => Run , gõ Regedit và tìm đến khóa

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\W ord\Options cho Word
Sau đó vào New => DWORD(32 bit)Value với tên ‘NoRereg’ , thiết lập giá trị là 1

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\E xcel\Options cho Excel
Sau đó vào New => DWORD(32 bit)Value với tên ‘NoRereg’ , thiết lập giá trị là 1

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\P owerPoint\Options cho PowerPoint
Sau đó vào New => DWORD(32 bit)Value với tên ‘NoRereg’ , thiết lập giá trị là 1

Các phiên bản khác cũng tương tự. Office 2003, Office 2007

* Yêu cầu hệ thống:
- Bộ vi xử lý: tốc độ 1GHz hoặc cao hơn hỗ trợ x86/x64.
- Bộ nhớ RAM: 1GB đối với 32-bit và 2GB đối với 64-bit.
- Ổ cứng: còn trống 3.5GB.
- Hệ điều hành: Windows 7 hoặc Windows 8 (cả 32-bit hoặc 64-bit).
- Graphics: Hỗ trợ DirectX10 và độ phân giải tối thiểu 1024x576.

Microsoft Office 2013 với những cải tiến đáng kể sẽ là trải nghiệm thực sự thú vị, nhất là với nền tảng windows 8

Link Download
Copyright © easyvn.net

Các bài viết mới cùng chuyên mục: