Công nghệ thông tin

Ngày đăng: 21/05/2013

Phần mềm miễn phí giúp trẻ học Toán

Talking Math là phần mềm sáng tạo miễn phí, giúp bạn dạy toán học cho trẻ em. Đây là một chương trình âm thanh được thiết kế chạy trong ba chế độ: tương tác (interactive), tiêu chuẩn (standard), chế độ hẹn giờ (timer) và hỗ trợ các phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Đặc biệt, bạn có thể thiết lập một giới hạn số lượng tối thiểu và tối đa tùy thuộc vào tuổi của người học.

Phần mềm dạy toán này hoạt động theo cách, cung cấp một câu hỏi, kèm theo nhiều câu trả lời, do đó trẻ cần chọn câu trả lời đúng nhất. Đối với mỗi câu trả lời đúng, ánh sáng màu xanh sẽ lóe lên, còn nếu câu trả lời không chính xác, ánh sáng sẽ là màu đỏ và lúc này bạn sẽ được yêu cầu chọn tùy chọn khác.


Tại giao diện của Talking Math bạn sẽ nhìn thấy các chế độ cơ bản nằm ở khung bên trái trái, bao gồm:

- Interactive: Chế độ này cung cấp quyền và nhắc nhở để lựa chọn câu trả lời đúng. Nếu trẻ đã lựa chọn câu trả lời đúng, ánh sáng màu xanh lá cây sẽ được chiếu trên tùy chọn đó. Tương tự như vậy, nếu lựa chọn sai được chọn, lựa chọn sẽ được chiếu bằng ánh sáng đỏ. Tuy nhiên nếu lựa chọn sai, chương trình sẽ phát âm thanh thông báo, lúc này bạn hoàn toàn có thể nhắc trẻ thử lại.


Trong hình trên, bạn có thể nhận thấy rằng ánh sáng màu xanh lá cây và màu đỏ đang chiếu. Bởi vì trước đó là trẻ lựa chọn câu trả lời sai, nên ánh sáng đỏ lóe lên. Nhưng, sau đó, chọn câu trả lời đúng, nên ánh sáng màu xanh lá cây được chiếu tiếp theo.

- Standard: Đây là chế độ cơ bản nhất, nơi các vấn đề có thể được giải quyết một cách tự động. Bạn chỉ cần nhấp vào Flashcard để biết câu trả lời đúng.

- Timer: Chế độ này cho phép bạn chọn thời gian nhấp nháy câu trả lời, đối với trẻ em bạn nên tùy chọn này, để khuyến khích chúng đoán câu trả lời trước khi hẹn giờ kết thúc. Điều này phù hợp cho những trẻ em cần phải nâng cao kỹ năng toán học. Ví dụ, nếu thời gian được chọn là 6 giây, sau đó, bạn phải động viên chúng đoán câu trả lời trước khi câu trả lời lóe lên vì hết thời gian. Theo cách này, những đứa trẻ sẽ thích thú hơn nếu chon câu trả lời đúng.


Có thể tải miễn phí Talking Math về tại đây

Thành Trăm
Theo XHTT

Tags: tùy chọn,toán học,phần mềm miễn phí,hẹn giờ,màu xanh lá cây,học toán,chế độ,trẻ em,dạy toán,câu trả lời đúng,được chiếu,ánh sáng màu,talking math

Viết bình luận

Quảng cáo

ads

Nhiều người xem